TOBB ETÜ UÇM, Türk hukukunda uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının tanıtılması, geliştirilmesi ve hızlandırılması için gerekli alt yapıyı oluşturacak ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar yapmayı ve yapılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda sempozyum, çalıştay, sertifika programları yapmak yanında lisans ve  yüksek lisans düzeyinde yapılan tüm çalışmaları desteklemektedir.