Kontenjan sınırlıdır.Lütfen kayıt olunuz.

https://forms.gle/PMrYJWPhHS3ykAVG9

https://m.youtube.com/c/TOBBETÜM 

https://tobbetu-edu-tr.zoom.us/j/82991513517

 

 

 

 

BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ ÖZEL HUKUKTAKİ YANSIMALARI

1. Gün 30/11/2021, Salı

Açılış Konuşmaları (10.00 -10.30)

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yusuf SARINAY, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rektörü

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, Anayasa Mahkemesi Başkanı

 

1.Oturum (10.30-12.30)

 

Kişiler ve Aile Hukuku

 Oturum Başkanı: Hasan Tahsin GÖKCAN, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili  

Basın Yoluyla Özel Yaşama Müdahale ve Üstün Nitelikteki Kamu Yararı Bakımından AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. F. Tülay KARAKAŞ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Bireysel Başvurunun Anayasa Mahkemesi ve Diğer Mahkemeler Arasındaki İlişkiye Etkileri ve Somut Bir Örnek Olarak Velayeti Annede Olan Çocuğun Soyadı Meselesi

Doç. Dr. Ozan ERGÜL, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Temel Hak ve Özgürlüklere İlişkin Milletlerarası Andlaşmaların Kanunla Çatışması Durumu ve Boşanma Sonucu Ortak Velayetin Uygulanma Şartları

Dr. Taylan BARIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi & Dr. Ünsal DÖNMEZ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararlarına Göre Çocukla Kişisel İlişki Kurulması

Fatih ALKAN, Anayasa Mahkemesi Raportörü

 

Soru – Cevap (12.30-13.00)

 

 2.Oturum (14.30-16.30)

Devletin Pozitif Yükümlülükleri

 Oturum Başkanı: Birol SONER, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Üyesi

Tasarruf Yetkisi Olandan Taşınmaz Payı Edinenin Mülkiyet Hakkının, “İyiniyetli” Olmadığı Gerekçesi ile Elinden Alınması (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Örneği)

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Anayasa, AİHS ve İçtihattan Doğan Pozitif Yükümlülük Kaynakları

İ. Emrah PERDECİOĞLU, Anayasa Mahkemesi Raportörü

 

Temel Hakların Yatay Etkisi ve Anayasa Mahkemesi Uygulaması

Dr. Murat ERDOĞAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Çağrı Usulüne Uyulmaması Toplantıya  Katılamayan Pay Sahibinin Mülkiyet Hakkını İhlal Eder Mi?

     Prof. Dr. İsmail KIRCA, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Soru – Cevap (16.30- 17.00)

 

 2.Gün 01/12/2021, Çarşamba

3.Oturum (10.00-11.30)

 

Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma

 Oturum Başkanı: Ümran GÖRMEZ, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı

Kamulaştırmasız El Atma Olarak Kabul Edilen ve AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Konu Olan Mülkiyet Hakkı İhlalleri

Emel Karabağ, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim- Öğretim Görevlisi

 

İmar Planı Değişikliği İle Kamulaştırmasız El Atma

Doç. Dr. Betül ÖZLÜK, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Kamulaştırma Meseleleri

Özgür DUMAN, Anayasa Mahkemesi Raportörü

 Soru – Cevap (11.30-12.00)

 

  4.Oturum (14.00-16.00)

 

İmar, Kadastro ve Tapu Uyuşmazlıkları

 Oturum Başkanı: Emin SINMAZ, Danıştay 6. Dairesi Başkanı

Orman ve Kıyı Niteliğindeki Taşınmazların Tazminat Ödenmeksizin Maliklerinden Alınması – Devletin Sorumluluğu – Zamanaşımı

Prof. Dr. Lâle SİRMEN, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Bireysel Başvuruya Konu Olan Kadastro ve Tapu Sicilinde Yapılan Hatalara İlişkin Kararların Analizi

Olcay ÖZCAN, Anayasa Mahkemesi Raportörü

 

Devletin Tapu Sicilindeki Bilgilerin Güvenirliğini Sağlama Yükümlülüğü ve Kadastro Faaliyetleri Sonucu Yüzölçümü Değişikliklerinin Mülkiyet Hakkına Etkisi Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri

 

Mülkiyet Hakkına Yapılan Müdahaleler Yönünden İmar Uyuşmazlıkları

Kazım BAL, Danıştay Tetkik Hâkimi

 

Soru – Cevap (16.00- 16.30)

 Kapanış Konuşmaları (16.30-17.00)

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

Kadir ÖZKAYA, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili